Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hyvä isännöintitapa

 

Isännöintitehtävien hoitamisessa noudatamme Suomen Isännöintiliitto ry:n julkaisemaa hyvää isännöintitapaa, isännöinnin eettisiä ohjeita, jotka korostavat avoimuutta ja luovat perustan toimivalle yhteistyölle. 

 

Isännöintiyritys

• toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
• kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
• toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi
• toimii tasapuolisesti
• edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
• noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja
• huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
• ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
• tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
• tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
• huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
• ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
• kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
• sitoutuu harmaan talouden torjuntaan
• edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä

 

Lue lisää hyvästä isännöintitavasta Suomen Isännöintiliitto ry:n verkkosivuilta