Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Omistajanvaihdos

Mikäli osakas haluaa itsensä merkittäväksi osakeluetteloon on hänen esitettävä saantonsa yhtiölle.
Käytännössä merkinnän suorittaa isännöitsijä.

Merkinnän tekemiseksi on esitettävä seuraavat asiakirjat (kopiot riittävät):

• osakekirja, jossa asiaankuuluva siirtomerkintä
(jos määrännäissiirto – riittää oikeaksi todistettu jäljennös)

• todistus varainsiirtoveron maksusta tai vapautuksesta. Tässä täytyy olla
verotoimiston leima tai kiinteistövälittäjän todistus veron maksusta.

• kauppakirja tai muu siirtokirja (esim. ositussopimus, perukirja, lahjakirja tms).
uuden omistajan henkilö- ja yhteystietoineen

• kuitti kauppahinnan maksusta, jos sitä ei ole kuitattu kauppakirjassa ja kauppahinnan
maksu on omistusoikeuden siirtymisen ehto

• mahdolliset valtakirjat

Jos luovuttajana on perikunta on esitettävä lisäksi:

• sukuselvitys ja perukirja
• mahdollinen perinnönjakokirja sekä testamentti

 

Huoneistotietojärjestelmään siirrytään vuoden 2023 aikana

 

Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä sähköinen rekisteri, johon kerätään tietoa osakesarjojen, kuten huoneistojen ja autopaikkojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Kun taloyhtiö on siirtynyt sähköiseen huoneistotietojärjestelmään, taloyhtiön virallista osakeluetteloa ylläpidetään Maanmittauslaitoksella ja osakkailta poistuvat paperiset osakekirjat.

Huoneistotietojärjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön vuosien 2019–2023 aikana. Vuonna 2019 ja sen jälkeen perustetut taloyhtiöt ovat automaattisesti mukana sähköisessä huoneistotieto-järjestelmässä. Tätä vanhempien taloyhtiöiden tulee siirtyä huoneistotietojärjestelmään 31.12.2023 mennessä. Järjestelmään siirtyminen on pakollista kaikille taloyhtiöille. Lue lisää osoitteesta https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistotietojarjestelma.

Viranomaisjärjestelmän ja RTL-Isännöinti Oy:n käyttämän kiinteistötietojärjestelmän välisen tiedonsiirtorajapinnan valmiusaste on nyt riittävän hyvä, joten siirrot voidaan aloittaa. RTL-Isännöinti Oy huolehtii isännöimiensä taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirron edellytysten järjestämisestä sekä itse tiedonsiirtotyöstä. RTL-Isännöinti Oy myös tiedottaa osakkaita vaadittavista toimenpiteistä, kun taloyhtiön siirtyminen huoneistotietojärjestelmään on tehty.